Audit SSM

Auditul securitatii si sanatatii in munca (SSM) este considerat un instrument esential pentru realizarea obiectivelor angajatorului in domeniul calitatii, securitatii si sanatatii in munca.
Scopul principal al auditului SSM este de a evalua neconformitatile in raport cu reglementarile in vigoare din domeniu si de a concepe actiunile corective necesare in vederea eliminarii acestor neconformitati.

Auditul securitatii si sanatatii in munca (S.S.M.) se efectueaza la cererea angajatorului, in vederea respectarii prevederilor art. 12 alin. (1) al sectiunii 4 – Obligatii ale Angajatorilor din Legea nr. 319/2006.
Auditul S.S.M. este o componenta a evaluarii S.S.M. si este necesar in vederea diagnosticarii sistematice a starii de conformitate a sistemului de management a organizatiei, in raport cu prevedereile legale in domeniul S.S.M.
Auditul S.S.M. implica evaluarea elementelor sistemului de munca: Mijloace de productie – Mediu de munca – Sarcina de Munca – Executant.

De asemenea, auditul S.S.M. Implica evaluarea aspectelor legate de implementarea prevederilor legale in domeniul S.S.M. legate de:

  • Legea nr. 319/2006, norma metodologica de aplicare a acesteia, publicata prin H.G. nr. 1425/2006 si hotararile de guvern care transpun in legislatia romana Directivele Europene prevazute de articolul 137 din Tratatul de la Amsterdam (articolul 118A din Tratatul de la Roma);
  • Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor si H.G. De aplicare a acesteia (domeniu reglementat);
  • Prevederile specificatiei OHSAS 18001:2004;
  • Prevederile legale aplicabile produselor in domeniul voluntar stabilit prin reguli tehnice, specificatii tehnice, ghiduri de buna practica etc.

Pentru a veni in sprijinul dumneavoastra, Consultia va ofera servicii de realizare ale auditului de securitate si sanatate in munca.

Contactati-ne