Protectia Muncii

Pentru ca suntem o firma care se respecta si facem lucrurile cu un simt al raspunderii foarte dezvoltat, dorim ca printr-un parteneriat incheiat cu dumneavoastra sa aducem un plus de siguranta afacerii pe care o derulati.
Dupa realizarea unui audit complet in cadrul firmei dvs va putem oferii servicii complete pentru indeplinirea tuturor obligatiilor din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca precum si in respectarea celorlalte normative legslative adiacente, HG 1425/2006 actualizata pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca.Acum Siguranta si Sanatatea in Munca (protectia muncii) nu mai este optionala, inspectorii ITM deruleaza permanent campanii pe linie de SSM in care aplica amenzi usturatoare contraventionale sau in unele cazuri mai grave in care exista accidente de munca (cu urmari foarte grave) se atrage chiar raspunderea penala a administratorului societatii in cauza. In acest sens angajatorul poate evita sanctionarea apeland la serviciile externe, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (3) lit. d) din Legea 319/2006.

Pentru noi siguranta conteaza cel mai mult: a ta, a lucratorilor tai, a afacerii tale. Te apreciem si te ajutam la fel de mult
indiferent ca ai doar un singur lucrator sau ca esti un concern multinational.

DOSARUL S.S.M.

In baza Legii nr. 319/2006 privind protectia si securitatea muncii si a normelor metodologice reglementate trebuie sa includa:

 • Autorizarea functionarii din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca ( HG 1425/2006 Cap. 1 Art. 3-10 ).
 • Intocmirea documentatiei si al dosarului privind evaluarea riscurilor de accidente si imbolnavire profesionala ( HG 1425/2006 Art. 15(1) si ( 3) ).
 • Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie ( HG 1425/2006 Art.15 si Art. 46 Anexa 7).
 • Elaborarea de instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca in functie de specificul activitatilor si locurilor de munca ( HG 1425/2006 Art. 15(3) ).
 • Stabilirea atributilor si responsabilitatilor interne in domeniul securitatii si sanatatii in munca, a criteriilor, conditiilor si numarului lucratorilor desemnati si a reprezentantilor lucratorilor cu atributii specific ( HG 1425/2006 Art. 15(4), Art. 20-22, Art. 52-56 ).
 • Elaborarea planului de instruire si testare a personalului la nivelul unitatii ( HG 1425/2006 Art. 15 alin. 8 ).
 • Elaborarea dosarului privind tematica de instruire introductive generala ( HG 1425/2006 Art. 83-89 ).
 • Elaborarea dosarului privind tematica de instruire la locul de munca ( HG 1425/2006 Art. 90-95) si tematica de instruire periodica ( HG 1425/2006 Art. 96-100 ).
 • Analiza zonelor cu risc ridicat si specific potrivit HG 1425/2006 Art. 101-107 si stabilirea zonelor care necesita semnalizare de sanatate si securitate in munca conform HG 971/2006.
 • Elaborarea dosarului cu propuneri privind semnalizarea de securitate.
 • Elaborarea dosarului de procedura pentru acordarea primului ajutor.
 • Intocmirea dosarului cu decizii in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
 • Intocmirea semestriala a Raportului de activitate conform HG 1425/2006 Anexa 10.
 • Fisele individuale de instructaj ale salariatilor.

LA INTOCMIREA DOSARULUI DE S.S.M. ( PROTECTIA MUNCII ) OBLIGATORIU TREBUIE INDEPLINITE CERINTELE DE MAI JOS:

 • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru; 
 •  Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie; 
 •  Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru; 
 •  Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului; 
 •  Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului; 
 •  Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca; 
 •  Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite; 
 •  Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii; 
 •  Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui; 
 • Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific; 
 •  Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; 
 •  Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor; 
 •  Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare; 
 •  Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic; 
 •  Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca; 
 •  Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta; 
 •  Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie; 
 •  Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile; 
 • Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca; 
 •  Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 
 •  Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006; 
 •  Participarea la cercetarea evenimentelor (accidente de munca); 
 •  Intocmirea evidentelor privind accidentele de munca; 
 •  Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate; 
 •  Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 • Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie; 
 • Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca
 • Urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
 • Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca; 
 • Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;
 • Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.
Ia masuri ca sa previi suferinte umane, amenzi usturatoare, litigii, pierderi materiale, pierderi de timp, pierderi de resurse.Conform Legii 319/2006 referitoare la securitatea si sanatatea in munca, angajatorii din toate sectoarele de activitate, atat publice cat si private, au obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca si sa ia masurile necesare referitoare la prevenirea si eliminarea factorilor de risc si accidentare, precum si instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor.
Contactati-ne