GDPR / DPO

Servicii GDPR și externalizare DPO

Firma dumneavoastră a adoptat procesele și procedurile referitoare la normele GDPR, care au intrat în vigoare la data de 25 mai 2018? Începând cu această dată, orice companie care deține un sistem intern de procesare și prelucrare a datelor cu caracter personal, ori are serviciu extern de resurse umane / contabilitate / Securitate si Sanatate in munca / Prevenirea si stingerea incendiilor, trebuie să se conformeze cerințelor Uniunii Europene – Regulamentul 679/2016.

La Consultia, vă stăm la dispoziție cu servicii care vă asigură alinierea și implementarea GDPR, precum și externalizarea DPO (Responsabil Protecția Datelor). Astfel, dumneavoastră vă veți putea desfășura activitatea în legalitate, fără a vă supune riscurilor unor amenzi uriașe.

Vreți să stabilim o strategie de aliniere la normele GDPR pentru afacerea dumneavoastră? Vă stăm la dispoziție să ne contactați!

Aflați în continuare care sunt soluțiile oferite de echipa Consultia.

Servicii GDPR – Consultanță Specializată și Implementare

GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale) este regulamentul adoptat de Parlamentul Europei în aprilie 2016 care aduce modificări substanțiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către companii. Amenzile pentru companiile care nu respectă aceste prevederi pot ajunge până la 4% din cifra de afaceri sau 20 milioane de euro.

Echipa Consultia vă stă la dispoziție cu servicii de consultanță specializată și soluții de implementare GDPR în compania dumneavoastră. Serviciile noastre se împart în 4 activități de bază:

#1 Monitorizare conformitate

Consultanții noștri se vor asigura că afacerea dumneavoastră îndeplinește toate condițiile de conformitate cu GDPR, astfel contribuind la îmbunătățirea reputației companiei. În această etapă, vom identifica toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le desfășurați și vom analiza și verifica în ce măsură acestea sunt conforme regulamentului.

Oferim toată instruirea necesară precum și recomandări privind obținerea unor avize sau certificate de conformitate, dacă e cazul. În colaborare cu dumneavoastră sau cu departamentul relevant din cadrul companiei, elaborăm planul de conformitate pentru toate procesele de prelucrare a datelor.

#2 Operațiuni de procesare a registrelor

Pentru a asigura transparență privind prelucrarea datelor cu caracter personal, echipa noastră va întocmi un registru de operațiuni. Acesta este menit să includă toate activitățile de prelucrare pe care le desfășurați, astfel încât veți avea o imagine de ansamblu și completă asupra acestor informații. În cazul unui control, registrul de operațiuni validează modul transparent de lucru, în conformitate cu reglementările europene.

#3 Analiza de risc

În orice afacere, există riscuri. Acestea pot apărea la nivelul menținerii securității informațiilor personale, astfel încât să se producă în mod accidental distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a acestora. De aceea, consultanții noștri vor întocmi, în urma efectuării analizei de risc, a datelor cu character personal, o listă cu recomandări pentru acțiuni corective care pot fi implementate pentru a proba lipsa neglijenței în cazul unui control al Autorității pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
Scopul nostru este să vă ajutăm să minimalizați riscurile aferente protecției datelor cu caracter personal pe care le dețineți.

#4 Instruire angajați

Compania dumneavoastră activează într-un domeniu care implică procesarea datelor cu caracter personal? Echipa noastră vă stă la dispoziție cu inițierea unor sesiuni de formare profesională privind protecția datelor. În urma etapelor de monitorizare conformitate și analiză de risc, vom identifica toate aspectele necesare pentru a realiza o instruire personalizată angajaților dumneavoastră, conform cu specificul activității.

Doriți să discutăm mai multe despre cum vă putem ajuta? La Consultia, vă suntem alături pentru a lua toate măsurile necesare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Contactați-ne pentru servicii GDPR care vă elimină orice risc!

Servicii externalizare DPO (Ofițer de Protecție a Datelor)

Regulamentul european privind protecția datelor cu caracter personal impune anumitor companii sau organizații să numească o persoană dedicată pentru administrarea și protecția datelor. Un responsabil cu protecţia datelor reprezintă un avantaj major pentru operator în vederea înţelegerii și respectării obligaţiilor prevăzute de RGPD, dialogului cu autorităţile pentru protecţia datelor și reducerii riscurilor apariţiei unor litigii.

Pentru multe companii, angajarea unui DPO reprezintă o provocare deoarece pe piață există un număr restrâns de specialiști eligibili care ar putea ocupa această poziție. În plus, această nouă poziție implică o serie de costuri pe care nu multe companii le pot suporta pe termen lung. De aceea, la Consultia, vă oferim servicii de externalizare DPO, astfel încât să reduceți riscurile la care se supune afacerea dumneavoastră dacă nu angajează un astfel de specialist.

Consultanții noștri dețin expertiza în legislație și bunele practici privind protecția datelor, precum și o înțelegere a modului de funcționare a infrastructurii IT și software. De aceea, pentru a vă asigura că sunteți pregătiți în cazul unui control, noi vă stăm la dispoziție cu soluții de externalizare.

Care sunt competențele pe care trebuie să le îndeplinească un DPO?

  • să informeze și să consilieze operatorul sau persoana împuternicită de operator, precum și angajaţii acestora cu privire la obligaţiile existente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
  • să monitorizeze respectarea RGPD și a legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei datelor;
  • să consilieze operatorul sau persoana împuternicită în legătură cu realizarea de studii de impact privind protecţia datelor și să verifice efectuarea acestora;
  • să coopereze cu autoritatea pentru protecţia datelor și să reprezinte punctul de contact în relaţia cu aceasta;
  • Menține analiza riscurilor privind protecția datelor cu caracter personal;
  • Completează registrul de operațiuni privind prelucrarea datelor;
  • Implementează și asigură continuitatea proiectelor care implică prelucrarea datelor;
  • Consiliază echipa de conducere cu privire la subiectele relevante GDPR;
  • Reprezintă persoana de contact dintre companie și autoritățile naționale de protecție a datelor;
  • Monitorizează conformitatea respetării prevederilor GDPR în cadrul companiei.

De ce să lucrați cu noi?

Datorită experienței noastre în domeniul confidențialității datelor, protecției muncii, evaluării riscurilor, securității și sănătății în muncă precum și datorită colaborării noastre cu zeci de companii de-a lungul anilor, suntem alegerea potrivită pentru dumneavoastră. Consultanții noștri vă stau la dispoziție cu servicii GDPR și soluții de externalizare DPO, pentru a vă asigura de eliminarea riscurilor din cadrul organizației.

Împreună vom evalua în ce măsură GDPR se aplică afacerii dumneavoastră și vom stabili toate măsurile care trebuie implementate. Astfel, vă veți putea concentra pe activitatea de bază a companiei, știind că toate normele GDPR sunt respectate și nu aveți de ce să vă temeți în cazul unui control.

Sunteți gata de a începe evaluarea companiei dumneavoastră? Eliminați orice risc și contactați echipa Consultia!
Vă stăm la dispoziție pentru a a vă asigura liniștea.

Contactati-ne