Legislaţie în domeniul relaţiilor de muncă

 • CODUL MUNCII (LEGEA nr.53 din 24 ianuarie 2003), republicată , cu modificările şi completările ulterioare
  – Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011
 • ORDIN nr. 64 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă (cu modificările şi completările ulterioare)
  – Monitorul Oficial nr. 139 din 4 martie 2003
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011, republicată, a dialogului social
  – Monitorul Oficial nr. 625 din 31 august 2012
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (cu modificările şi completările ulterioare)
  – Monitorul Oficial nr. 276 din 20 aprilie 2011
 • ORDIN nr. 1.439 din 29 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
  – Monitorul Oficial nr. 300 din 2 mai 2011
 • HOTĂRÂRE nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor (cu modificările şi completările ulterioare)
  – Monitorul Oficial nr. 372 din 27 mai 2011
 • ORDIN nr. 1.918 din 25 iulie 2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic
  – Monitorul Oficial nr. 587 din 19 august 2011
 • ORDIN nr. 2.822 din 20 decembrie 2011 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic
  – Monitorul Oficial nr. 920 din 23 decembrie 2011
 • HOTĂRÂRE nr. 871 din 14 noiembrie 2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
  – Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (cu modificările şi completările ulterioare)
  – Monitorul Oficial nr. 328 din 25 aprilie 2008
 • LEGE nr. 156 din 26 iulie 2000, republicată, privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
  – Monitorul Oficial nr. 291 din 5 mai 2009
 • HOTĂRÂRE nr. 384 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate (cu modificările şi completările ulterioare)
  – Monitorul Oficial nr. 208 din 24 aprilie 2001
 • LEGE nr. 344 din 19 iulie 2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
  – Monitorul Oficial nr. 208 din 24 aprilie 2001
 • HOTĂRÂRE nr. 104 din 31 ianuarie 2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României
  – Monitorul Oficial nr. 111 din 14 februarie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României (cu modificările şi completările ulterioare)
  – Monitorul Oficial nr. 424 din 26 iunie 2007
 • HOTĂRÂRE nr. 1.256 din 21 decembrie 2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
  – Monitorul Oficial nr. 5 din 4 ianuarie 2012
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002, republicată, privind egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (cu modificările şi completările ulterioare)
  – Monitorul Oficial nr. 150 din 1 martie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă (cu modificările şi completările ulterioare)
  – Monitorul Oficial nr. 750 din 27 octombrie 2003
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (cu modificările şi completările ulterioare)
  – Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2008
 • HOTĂRÂRE nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (cu modificările şi completările ulterioare)
  – Monitorul Oficial nr. 233 din 4 aprilie 2007
 • LEGE nr. 31 din 22 martie 1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase
  – Monitorul Oficial nr. 64 din 27 martie 1991
 • ORDIN nr. 245 din 20 martie 2003 privind aprobarea categoriilor de personal şi a locurilor de muncă pentru care durata zilnică a timpului de muncă este mai mică de 8 ore
  – Monitorul Oficial nr. 217 din 2 aprilie 2003
 • ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (cu modificările şi completările ulterioare)
  – Monitorul Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001
 • ORDONANŢĂ nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (cu modificările şi completările ulterioare)
  – Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002
 • ORDONANŢĂ nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora (cu modificările şi completările ulterioare)
  – Monitorul Oficial nr. 565 din 16 august 2007
 • HOTĂRÂRE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier (cu modificările şi completările ulterioare)
  – Monitorul Oficial nr. 49 din 22 ianuarie 2008
 • LEGE nr. 467 din 12 decembrie 2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor
  – Monitorul Oficial nr. 1.006 din 18 decembrie 2006
 • LEGE nr. 67 din 22 martie 2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora
  – Monitorul Oficial nr. 276 din 28 martie 2006
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale (cu modificările şi completările ulterioare)
  – Monitorul Oficial nr. 453 din 25 mai 2006
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005, republicată, privind ucenicia la locul de muncă
  – Monitorul Oficial nr. 498 din 7 august 2013
 • NORME METODOLOGICE din 6 noiembrie 2013 de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
  – Monitorul Oficial nr. 705 din 18 noiembrie 2013
 • ORDONANŢĂ nr. 129 din 31 august 2000, republicată, privind formarea profesională a adulţilor (cu modificările şi completările ulterioare)
  – Monitorul Oficial nr. 110 din 13 februarie 2014
 • LEGE nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor şi studenţilor
  – Monitorul Oficial nr. 493 din 24 iulie 2007
 • HOTĂRÂRE nr. 600 din 13 iunie 2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă
  – Monitorul Oficial nr. 473 din 13 iulie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (cu modificările şi completările ulterioare)
  – Monitorul Oficial nr. 830 din 10 decembrie 2010
 • LEGE nr. 210 din 31 decembrie 1999 privind concediul paternal
  – Monitorul Oficial nr. 654 din 31 decembrie 1999
 • HOTĂRÂRE nr. 244 din 10 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999
  – Monitorul Oficial nr. 150 din 11 aprilie 2000
 • LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999, republicată, pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
  – Monitorul Oficial nr. 290 din 3 mai 2012
 • HOTĂRÂRE nr. 1.377 din 18 noiembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric (cu modificările şi completările ulterioare)
  – Monitorul Oficial nr. 802 din 25 noiembrie 2009
 • LEGE nr. 252 din 10 iunie 2003 privind registrul unic de control
  – Monitorul Oficial nr. 429 din 18 iunie 2003
Contactati-ne