Cursuri SSM

Cursurile urmaresc insusirea de catre cursanti a cunostintelor de baza in domeniul securitatii si sanatatii in munca si ofera acestora competentele necesare unei bune organizari a activitatii in acest domeniu.
Cursurile au un pronuntat caracter practic – aplicativ ce caracterizeaza un invatamant modern de calitate prin:

 • Tehnici de formare interactive moderne;
 • Aplicatii si studii de caz;
 • Organizarea pe grupe de lucru si stimularea lucrului in echipa;
 • Testari pe toata durata cursului;
 • Parcurgerea de teme propuse de cursanti;
 • Dezvoltarea capacitatilor de comunicare a cursantilor;
 • Proiecte;
 • Sali de curs cu dotari corespunzatoare;

Acte necesare pentru inscriere:

 • Cerere de inscriere
 • Copii xerox:
  • diploma de studii;
  • act de identitate;
  • certificat de nastere;
  • certificat de casatorie (la pers. de sex feminin, daca este cazul);

Cursuri oferite

1. INSPECTOR IN DOMENIUL SSM PENTRU STUDII LICEALE

NIVEL BAZA (40 ore) – COD COR 315219 – AUTORIZATIE BV 000379

Participanti vizati:

 • Angajatori care pe proprie raspundere doresc organizarea activitatii de SSM;
 • Reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specific in domeniul SSM;
 • Membrii CSSM;
 • Alte persoane interesate;

Conditii minime de participare la cursurile de pregatire in domeniul SSM:

 • Studii in invatamantul liceal filiera teoretica in profil real sau filiera tehnologica in profil tehnic.

Competente dobandite:

 • Cunosterea legislatiei din domeniu si urmarirea aplicarii prevederilor acesteia;
 • Punerea in practica planul de evacuare si prim ajutor;
 • Intocmirea si sa aplicarea planul de prevenire si protectie si instructiunile de SSM;
 • Participarea la elaborarea programului de instruire;
 • Instrumentarea cercetarii accidentelor de munca;

2. INSPECTOR IN DOMENIUL SSM PENTRU STUDII MEDII

NIVEL MEDIU (80 ore) – COD COR 315219 – Autorizare BV 000378

Participanti vizati:

 • Angajatori / manageri;
 • Lucratorii desemnati cu SSM;
 • Lucratorii din serviciul intern/extern de prevenire si protectie;
 • Alte persoane interesate;

Conditii minime de participare la cursurile de pregatire in domeniul SSM:

 • Studii postliceale in profil tehnic.

Competente dobandite:

 • Cunosterea legislatiei din domeniu si urmarirea aplicarii prevederilor acesteia;
 • Organizarea activitatii de prevenire si protectie;
 • Stabilirea semnalizarilor de securitate si sanatate;
 • Coordonarea activitatilor de evacuare si interventie in caz de necesitate;
 • Identificarea si evaluarea riscului;

3. SPECIALIST IN DOMENIUL SSM PENTRU STUDII SUPERIOARE – PRET 800 RON

NIVEL MEDIU (80 ore) – COD COR 241220 – Autorizare BV 000377

Participanti vizati:

 • Angajatori / manageri;
 • Lucratorii desemnati cu SSM;
 • Lucratorii din serviciul intern/extern de prevenire si protectie;
 • Alte persoane interesate;

Conditii minime de participare la cursurile de pregatire in domeniul SSM:

 • Studii superioare in profil tehnic.

Competente dobandite:

 • Cunosterea legislatiei din domeniu si urmarirea aplicarii prevederilor acesteia;
 • Organizarea activitatii de prevenire si protectie;
 • Stabilirea semnalizarilor de securitate si sanatate;
 • Coordonarea activitatilor de evacuare si interventie in caz de necesitate;
 • Identificarea si evaluarea riscului;

4. COORDONATOR IN MATERIE DE SANATATE IN MUNCA – PRET 1200 RON

• NIVEL BAZA (60 ore) – COD COR 315220 – Autorizare BV 000380

Participanti vizati:

 • Constructori;
 • Arhitecti/cond;
 • Proiectanti;
 • Ingineri minieri pt lucrari subterane si tunele;
 • Tehnicieni, maistri, specialisti in lucrari constructii;

Conditii minime de participare la cursurile de pregatire in domeniul SSM:

 • Studii medii, superioare in domeniul constructiilor, arhitecturii si pregatire in domeniul SSM nivel mediu.

Competente dobandite:

 • Elaborarea planului de securitate si sanatate si a registrului de coordonare;
 • Stabilirea masurilor generale de securitate si sanatate aplicabile santierului;
 • Prevenirea accidentelor de munca pe santiere;
 • Organizarea si participarea la sedinte;

5. AUDITOR SISTEM DE MANAGEMENT SSO

• NIVEL BAZA (40 ore) – COD COR 242317 – in conformitate cu SR-OHSAS 18001:2008

Participanti vizati:

 • Angajatori / manageri;
 • Auditori ai sist de management de mediu si calitate;
 • Lucratori desemnati;
 • Lucratorii din serviciul intern/extern de prevenire si protectie
 • Alte persoane interesate;

Competente dobandite:

 • Determinarea gradului de conformitate a sistemului de management al auditatului sau ale unei parti ale acestuia, cu criteriile de audit;
 • Evaluarea capabilitatii sistemului de management de a se asigura de conformitatea cu cerintele reglementate si contractuale;
 • Evaluarea eficacitatii sistemului de management in atingerea obiectivelor specificate;
 • Identificarea zonelor de imbunatatire a sistemului de management;
Contactati-ne