Evaluare riscuri

Procedura obligatorie in orice societate, evaluarea riscurilor profesionale are ca scop principal protejarea sanatatii si securitatii lucratorilor.

Serviciul extern Consultia va ofera prin specialistii sai, consultanta de specialitate pentru evaluarea riscurilor de accidente si imbolnaviri profesionale. Aceasta evaluare se face obligatoriu pentru fiecare loc/ post de munca.

Evaluarea riscurilor ajuta la diminuarea posibilitatii de vatamare a lucratorilor si de afectare a mediului ca urmare a activitatilor legate de munca. Aceasta ajuta, de asemenea, la mentinerea competitivitatii si productivitatii intreprinderii.

Conform prevederilor legale, Legea Nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca, toti angajatorii trebuie sa evalueze riscurile.

Orice angajator are obligatia:

  • sa evalueze riscurile care pot fi evitate/ care pot cauza accidente sau imbolnaviri profesionale;
  • sa informeze si sa instruiasca angajatii proprii privitor la riscurile generale din firma si cele specifice fiecarui loc de munca si sa acorde echipamentul individual de protectie adecvat;
  • sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca;
  • sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice.

Evaluarea riscurilor este structurata astfel incat sa permita:

  • identificarea pericolelor existente si evaluarea riscurile asociate acestor pericole, in vederea stabilirii masurilor destinate protejarii sanatatii si asigurarii securitatii angajatilor, in conformitate cu prescriptiile legale;
  • evaluarea riscurilor in scopul selectarii masurilor optime de prevenire;
  • ierarhizarea masurile adoptate;
  • stabilirea prioritatilor de actiune, si oportunitatea de a lua masuri suplimentare, ca urmare a analizarii concluziilor evaluarii riscurilor;
  • asigurarea ca toti factorii relevanti, legati de procesul de munca, au fost luati in considerare;
  • supravegherea masurilor de prevenire/protectie, considerate necesare si adoptate in baza evaluarii riscurilor, care sa contribuie efectiv la ameliorarea starii de securitate si sanatate in munca.
Contactati-ne