Medicina Muncii

Conform legislatiei in vigoare, angajatorul trebuie sa asigure angajatilor supravegherea starii de sanatate prin servicii medicale de Medicina Muncii. Scopul activitatii serviciului de Medicina Muncii este predominant preventive, el evolueaza riscurile privind imbolnavirile profesionale si ofera angajatilor solutii pentru evitarea aparitiei bolilor profesionale sau a celor legate de profesie.Acest seviciu este oferit in parteneriat de Regina Maria, serviciu ce presupune seturile de analize stabilite în conformitate cu H.G. nr. 355/2007 – Hotarare privind supravegherea sanatatii lucratorilor, actualizata prin H.G. nr. 1.169/2011
Medicina Muncii se poate face cu orice societate abilitata sa efectueze astfel de servicii.

Serviciile de Medicina Muncii cuprind:

 • Vizitarea locurilor de munca si aprecierea obiectiva a conditiei de munca; 
 • Evaluarea starii de sanatate a angajatilor prin :
  1. examen clinic la angajare;
  2. examen clinic de adaptare;
  3. examen clinic periodic;
  4. examen clinic la reluarea muncii;
  5. examen clinic de bilant la incetarea activitatii
 • Asistenta medicala la locul de munca.
 • Consiliere in determinarea riscurilor profesionale si a investigatiilor necesare prevazute de lege corespunzatoare fiecarui loc de munca in parte.
 • Monitorizarea din punct de vedere medical a expunerii profesionale si a efectelor biologice consecutive expunerii . 
 • Supravegherea starii de sanatate a angajatilor concordant cu particularitatile expunerii la factori de risc, evaluarea riscurilor privind bolile profesionale si bolile legate de profesiune. 
 • In urma examenului clinic general si a investigatiilor complementare specifice fiecarui loc de munca se intocmeste dosarul medical si se elibereaza fisa de aptitudine . 
 • Recomandari privind organizarea muncii, amenajarea ergonomica a locului de munca, utilizarea in conditii de securitatea substantelor folosite in procesul muncii, precum si repartizarea sarcinilor de munca, tinind seama de capacitatea si aptitudinile angajatilor de a le executa.
Contactati-ne