Resurse umane

Resursele umane sunt singurele capabile sa producã si sã reproducã toate celelalte resurse aflate la dipozitia unei organizatii. Oamenii sunt resursele active ale organizatiei, deoarece potentialul lor contribuie activ la cresterea eficientei si eficacitãtii organizationale.

Prin inspectori specializati va oferim servicii de administrare și consultanță în domeniul resurselor dupa cum urmeaza :

 • Întocmirea dosarelor de personal
 • Întocmirea contractelor de muncă și a modificărilor aduse acestora prin acte adiționale și decizii
 • Redactarea si actualizarea fiselor de post, sub îndrumarea șefilor de compartimente
 • Redactarea clauzelor specifice ale contractelor individuale de munca:
  • clauza de mobilitate;
  • clauza de confidentialitate;
  • clauza de neconcurenta;
  • clauza de formare profesionala.
 • Înregistrarea, completarea, modificarea și transmiterea Registrului General de evidență a Salariaților în format electronic, potrivit H.G 500/2011, la Inspectoratul Teritorial de muncă- ReGES, în format .xml
 • Întocmirea deciziilor de incetare a contractului, de pensionare de modificare a salariului minim
 • Eliberarea, la cererea persoanelor şi instituţiilor, adeverinţe şi alte documente prin care se atestă anumite situaţii ce rezultă din evidenţele pe care le deţine (adeverințe de vechime, adeverințe de salariat, adeverințe pentru Casa de Pensii)
 • Întocmirea, modificarea şi completarea Regulamentul Intern
 • Consiliere si asistenta in negocierea, incheierea si modificarea contractului colectiv de munca
 • Consiliere si asistenta privind procedura de desemnare a reprezentantilor salariatilor
 • Acordarea de asistenţă juridică comisiilor de disciplină, la solicitare participă la ședința de cercetarea disciplinară
 • Ținerea evidentei persoanelor în format electronic
 • Ținerea legături cu Compartimentul de contabilitate și transmiterea lunara a situației cu modificările din luna respectivă
 • Oferim consultanță și reprezentare, când e cazul, la Inspectoratul Teritorial de muncă și la AJOFM
 • Consiliere si asistentă privind stabilirea criteriilor de evaluare a activității profesionale a salariatilor, evaluarea anuală a salariaților.

Sfaturi utile:

1. FISA POSTULUI

Atributiile din fisa postului trebuie completate cu specificatii clare in ce priveste respectarea normelor de protectia muncii ca si in exemplul urmator:

 • Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectia muncii si situatii de urgenta si masurile de aplicare a acestora;
 • Sa participe la instructajele si examinarile pe linie de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta;
 • Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie si de lucru din dotare;
 • Sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate si sa le utilizeze corect
 • Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire;
 • Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de accident si sa anunte imediat conducatorul locului de munca ;
 • Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca (ex: executarea de operatiuni specifice pentru care nu are calificarea necesara sau dotarea cu EIP);
 • Sa dea relatii din proprie initiativa sau la cererea organelor de control si cercetare in domeniul protectiei  muncii.

2. REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Regulamentul intern este actul prin care puteti spune clar ce vreti de la angajatii dvs., avand si garantia ca acestia vor respecta dorintele dvs. (conform art.39, alin.2, lit.c din Codul muncii). Este poate, singurul act prin care va puteti rezolva niste probleme mai sensibile in relatia cu angajatii – un lucru foarte bun daca ne gandim ca legislatia muncii, in general, nu prea va ofera dvs. niciun avantaj.

Regulamentul Intern este fara indoiala cel mai pretios instrument la indemana angajatorilor in raporturile cu salariatii lor.

 Spre deosebire de prevederile din legislatia muncii sau din contractele colective de munca, care sunt de regula destul de restrictive si incomode pentru angajatori, Regulamentul Intern este un instrument fexibil, aflat la dispozitia angajatorului, prin care acesta poate sa impuna, in mod unilateral, reguli de conduita pentru salariati, sanctiuni si masuri de organizare a muncii care sa corespunda exigentelor sale si sa ii permita reglementarea anumitor aspecte sensibile in relatia cu salariatii.

Pentru a fi eficace, insa, un Regulament Intern trebuie sa fie redactat clar si cuprinzator si sa tina seama de rigorile legislatiei muncii.

Conform Codului  Muncii  acesta stipuleaza:

 • reguli privind protecția, igiena și securitatea în munca în cadrul unității;
 • reguli privind respectarea principiului nediscriminarii și al inlaturarii oricărei forme de încălcare a demnității;
 • drepturile și obligațiile angajatorului și al salariaților;
 • procedura de soluționare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariaților;
 • reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
 • abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;
 • reguli referitoare la procedura disciplinară;
 • modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice.
 • obligația de informare a salariaților cu privire la conținutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator.
 • Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conținutul regulamentului intern se stabilește prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, după caz, prin conținutul regulamentului intern.
 • Regulamentul intern se afișează la sediul angajatorului.
 • Controlul legalității dispozițiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenta instanțelor judecătorești, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluționare a sesizării formulate potrivit alin. (1).
 • Abaterea disciplinară este o fapta în legatura cu munca și care consta într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Ce prevederi nu trebuie sa lipseasca din Regulamentul Intern:
Codul Muncii stabileste urmatoarele categorii de dispozitii care trebuie sa existe in mod obligatoriu in orice Regulament Intern:

 • reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
 • reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
 • drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
 • procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;
 • reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
 • abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
 • reguli referitoare la procedura disciplinara;
 • modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specific;
 • criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

3. MOTIVAREA RESURSELOR UMANE

Succesul in organizatie vine din masura in care angajatii isi pun in valoare capacitatile si cunostintele. Ca sa isi poata “descatusa” acest potential, oamenii au nevoie in permanenta sa fie stimulati. Chiar daca o mare parte a acestei motivatii ar trebui sa vina din interior (placerea de a face activitatea pentru care ai fost angajat, dorinta de a-ti realiza sarcinile, dorinta de dezvoltare,..etc), este la fel de adevarat ca anumite lucruri venite din exterior iti pot facilita acest proces de automotivare sau, din contra, sa il inhibe. 

Motivarea resurselor umanereprezinta unul dintre cele mai importante investitii pentru a obtine rezultate incredibil de puternice in contul oricarei afaceri, firme, companii, organizatii. In mod clar, daca nivelul de motivare a angajatilor vostri este ridicat, nivelul de eficienta si performanta va fi ridicat.

Sfaturi esentiale :

Apreciati performanteleAprecierile facute in mod curent duc la performante mult mai ridicate din partea angajatilor.
Daca aprecierea este pur ocazionala si motivele nu sunt precizate, angajatii vor fi dezamagiti. Spre exemplu, daca la o petrecere intreaga echipa este laudata si nu se aminteste contributia fiecaruia in parte, efectul ei asupramotivarii este nul.

Iata mai jos cateva modalitati de a va exprima aprecierea.Exprimati-va recunostinta in stransa legatura cu realizarile
Exprimati-va recunostinta numai atunci cand este cazul, mentionand realizarile. Daca laudati prea frecvent, nu veti mai fi luat in serios. In plus, angajatii, nu vor mai face diferenta intre aprecierea corecta, reala a valorilor si cea conjuncturala.

Gasiti legaturi concrete intre apreciere si performante
Exprimati-va intotdeauna aprecierea numai in relatie concreta cu performantele obtinute.
De exemplu, daca in prim-plan este vorba despre o imbunatatire calitativa, nu discutati posibilele economii de costuri.

Angajatul este mandru de ceea ce a obtinut, si nu de ceea ce ar putea sa obtina.
Justificati-va lauda. Numai atunci angajatii vor vedea ca ati luat intr-adevar cunostinta de performantele inregistrate.
Lauda adusa cu intarziere lasa impresia ca nu ati luat succesul in serios si ca v-ati exprimat aprecierea numai la indicatiile unei alte persoane.

Fiti atent la situatia concreta
Daca o echipa presteaza activitati de succes, puneti accentul pe valoarea cooperarii membrilor ei. Fiti concret in constatarea lucrurilor care au dus la o colaborare buna.

Laudati performantele unui membru al unei echipe numai de fata cu toti ceilalti membri, daca intre acestia este o atmosfera armonioasa.
Pentru a nu da nastere la invidie, purtati separat o discutie cu angajatul care inregistreaza performante greu de atins de catre ceilalti. Acelasi lucru este valabil si in cazul angajatilor cu capacitati scazute si pe care doriti sa-i laudati pentru a-i incuraja.
Nu evitati lauda spontana atunci cand se iveste ocazia, indiferent daca sunt sau nu colegi de fata. Fiti sigur ca angajatii vor recunoaste spontaneitatea si vor sti sa o aprecieze.

Apreciati si parti mici dintr-un proiect complex
Nu asteptati marea reusita. Laudati si pasii mici. Astfel, in cazul unui proiect cu termen lung, angajatii isi pot mentine entuziasmul si pot fi incurajati.

Aratati interes pentru fiecare angajat in parte
Daca performantele sunt legate de prestarea multor ore suplimentare, va veti dovedi implicarea daca va interesati de reactia familiei si a prietenilor.

Faceti cunoscuta lauda primita din partea altor persoane
Comunicati-le subalternilor si colegilor dvs. lauda primita de la clienti sau de la alte persoane din conducere pentru munca desfasurata de ei.

Folositi diferite instrumente de apreciere
Pe langa lauda exista si alte instrumente eficiente, care exprima in mod indirect aprecierea valorii. De exemplu:
Daca prin performantele inregistrate un angajat lasa sa se vada ca poate purta o mai mare raspundere, angajandu-se intr-un proiect mai complex, vorbiti cu el despre perspectivele de dezvoltare.
Apelati in anumite situatii la sfatul unui angajat cu experienta. Acesta isi va da seama ca-i sunt apreciate cunostintele si se va simti stimat.
Acordati recompense materiale sau de alta natura. Alternative la recompensa pecuniara sunt micile cadouri spontane: de exemplu, organizati sarbatorirea reusitei, oferiti flori sau carti.

Contactati-ne